Free Premuim Templates by BIGTheme

Vabilo na skupščino FZS 8.6.2017

Vsi člani FZS vabljeni na skupščino FZS, ki bo 8.6.2017 ob 18:30 v Škofji Loki.

 

Izvršni odbor poziva vse, ki lahko kakorkoli pripomorete pri izboljšanju stanja v floorballu, da skupaj napišemo nov list v zgodbi slovenskega floorballa. 
Kandidature (formalne in neformalne) prosim pošljite v vednost članom IO - Blažu Širclju, Luki Reparju, Rolandu Brajiču, Anžetu Šnebergerju, Nejcu Šegi ali Roku Ritonji.
 
VABILO
Skladno z 20. členom statuta FZS, izvršni odbor FZS sklicuje

IZREDNO SKUPŠČINO FLOORBALL ZVEZE SLOVENIJE,
 
ki bo v četrtek, 8. junija 2017 ob 18:30 v sejni sobi dvorane Poden v Škofji Loki
Dnevni red:
1. Izvolitev organov za vodenje skupščine (delovno predsedstvo, overovatelja, zapisnikar, verifikacijska komisija)
2. Ugotavljanje sklepčnosti
3. Sprejem in potrditev dnevnega reda
4. Predstavitev programov kandidatov za funkcije FZS
5. Volitve v organe FZS (predsednik, izvršni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija)
6. Razno
 

IO FZS
Luka Repar
Rok Ritonja
Blaž Šircelj
Ljubljana 22.5.2017

The best bookmaker bet365

The Best bookmaker bet365 Bonus