Free Premuim Templates by BIGTheme

Sklic redne skupščine 15.11.2013 v Škofji Loki

Na podlagi 1. in 2. odstavka 20. člena Statuta Floorball zveze Slovenije z dne 1.7.2013 (v nadaljevanju: statut), izvršni odbor FZS sklicuje

R E D N O    S K U P Š Č I N O

Redna skupščina bo potekala dne 15.11.2013 ob 18.00 uri v sejni sobi dvorane Poden v Škofji Loki.

 

Izvršini odbor predlaga za skupščino naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti.

2. Izvolitev delovnega presedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev in določitev verifikacijske komisije.

3. Uskladitev statuta na podlagi navodil UE Ljubljana.

4. Poročilo o delovanju Floorball zveze Slovenije.

5. Finančno poročilo.

6. Predstavitev kandidatov za IO, NO in Disciplinsko komisijo.

7. Potrjevanje kandidatov za dopolnitev organov FZS.

8. Razno.

 

V Škofji Loki, 06.11.2013

Izvršni odbor FZS

 

The best bookmaker bet365

The Best bookmaker bet365 Bonus