Zapisnik sestanka IO 4.9.2013

  • Natisni

Zapisnik sestanka IO 4.9.2013.

Glavne točke dnevna reda:

1. Propozicije
2. Disciplinski in tekmovalni pravilnik
3. Sodniki
4. Razno

Celoten zapisnik v pdf.