Obvestilo

  • Natisni

Dragi ljubitelji floorballa!

V zadnjih nekaj mesecih intenzivno delamo na postavitvi programa Usposabljanja strokovnih delavcev v športni panogi floorball.

S tem bo urejeno pridobivanje strokovnih,trenerskih kot tudi sodniških,nazivov.


Program je pripravljen za naslednje stopnje:

1. stopnja ​Vaditelj oz. sodnik pripravnik

2. stopnja ​Trener oz. državni sodnik

3. Stopnja  Višji trener oz. mednarodni sodnik)

Da bo program uradno sprejet in potrjen,potrebujemo le še potrditev s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, kar se pričakuje na njihovi prihodnji seji.​

Ker je za 1. stopnjo uposobljenosti (trenerji in sodniki) potrebno obvezno,poleg specialnega dela(floorball), opraviti tudi splošni del športnih vsebin, vas še pred izidom razpisa pozivam, da se prijavite na Tečaj splošnih vsebin, ki ga organizira Fakulteta za šport.

V kolikor ima kdo od vaših članov že pridobljeno usposobljenost 1., 2. ali 3. stopnje iz katere druge športne panoge,se mu bo splošni del priznal ob zaprosilu ter predložitvi dokazil in bo moral opraviti le še specialni floorball del.

Splošni del se bo priznal tudi absolventom oz. diplomantom Fakultete za šport.

Kot opravljen specialni del za 1. stopnjo se bo štela tudi udeležba na predhodnih IFF seminarjih (Edger, Železniki, Innsbruck, Vaduz - SO).

Za morebitne nove kandidate se bo dodatno pripravil začetni floorball seminar.

Udeležba na seminarjuki ga bomo izvedli ​sami​ med 16. in 18. oktobrom 2015,​ pa bo podlaga za priznanje 2. stopnje usposobljenosti; ob tem bo potrebno opravit še prakso, seminarsko nalogo in pa izpit (vse podrobnosti bodo navedene v razpisu).

To velja tako za trenerje kot tudi za​ sodnike.

Podrobnosti o tečaju dobite na tej strani FŠ:

http://www.fsp.uni-lj.si/cvus/strokovno_usposabljanje/aktualni_tecaji/2015073010044505/

Pridobljena uposobljenost in udeležba na seminarju pred sezono bodo v prihodnje podlaga za izdajo tenerskih oz. sodniških licenc.

Vzemite na znanje, da zgolj z ustrezno izobraženim kadrom lahko vodite klube oz. ekipe in s tem posledično kandidirate tudi za večji del financiranja iz različnih virov.

Lep pozdrav!

Damir Bakonić

Predsednik Strokovnega sveta FZS

 

P.S.: Izkoristite popust pri zgodnji prijavi.